Cooperative Coprosain

Naam: Coprosain Cooperatieve

Produkten: boter, kaas, groenten, vlees, bloem, eieren, wijn,....

Plaats: Ath

 

Sinds meer dan 30 jaar hebben de stichter Jean Frison en zijn medewerkers steeds een terugkeer naar natuurlijke en gezonde voeding gepredikt, in samenhang met contact tussen producent en verbruiker. Deze aanpak vormt de basis van onze filosofie.

 

Coprosain betekent gewoonweg: COopérative de PROduits SAINs!

 

Spijtig genoeg moet men vaststellen dat vele incidenten hen gelijk hebben gegeven: de crisis in de voedingssector, de hormonenkwestie, de gekke koeienziekte, het uitbreken van blauwtong, enz. Dit geeft ons de kracht en de overtuiging om onze strijd verder te zetten.

 

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk verbruikers te overtuigen om een andere filosofie te hanteren dan deze die wordt ontwikkeld door de klassieke landbouwindustrie, waar financieel gewin primeert boven een gezonde voeding en dus onze en uw gezondheid.

 

Leer meer>