La Ferme Delmee

Naam: Francis Delmée

Producten: bloem en aardappelen

Plaats: Ostiches

 

Francis past een goed doordachte landbouwtechniek toe met als doel de grond te laten leven. Alle soorten bloem, met uitzondering van de witte tarwebloem, worden verkregen door het malen op authentieke molenstenen van de windmolen in Moulbaix.

 

Rechtstreekse verkoop op de boerderij en via de Coprosain verkoopspunten van bloem (tarme en spelt) en aardappelen (Bintje, Désirée, Charlotte, Anabelle).